ए.सी.क्लास | आगळं! वेगळं !!!

ए.सी.क्लास

ट्रेनमधील ए.सी.क्लासने प्रवास मला आवडत
नाही, खिडकी उघडण्याची पंचाईत होते म्हणून.

0 Comments:

Post a Comment