अदलाबदलीची मागणी | आगळं! वेगळं !!!

अदलाबदलीची मागणी

=> विधानपरिषदेसाठी जागांची अदलाबदल नाही : मधुकर पिचड
  • असं बोलल्याशिवाय अदलाबदलीची मागणी पुढे कशी येणार?
=> मुशर्रफ ठार मारण्यालायक व्यक्ती
: पाकिस्तानातील मुस्लीम विद्वानांनी काढला फतवा

  • या विद्वानांना आत्ताच हा साक्षात्कार कसा झाला?
=> रेड चीफ है तो लेदर ही होगा : रेड चीफची जाहिरात
  • खरं तर आम्हालाही तसचं वाटलं होतं....

0 Comments:

Post a Comment