सिग्नल तोडला | आगळं! वेगळं !!!

सिग्नल तोडला

 'धडधाकट' पणे उभ्या असलेल्या सिग्नलकडे बोट दाखवून ट्रॅफिक हवालदार,
तुम्ही 'सिग्नल तोडला' असे का म्हणतात?

0 Comments:

Post a Comment