आपलं ठेवावं झाकून | आगळं! वेगळं !!!

आपलं ठेवावं झाकून

=> शीला दिक्षितांनी आधी आपला भ्रष्टाचार पाहावा : कलमाडी


  • मोठी रेघ ओढली म्हणजे आधीची आपोआपच छोटी दिसते : चतुर बिरबल.
=> मारा उंच उडी एलआयसी सोबत : एलआयसीची जाहिरात.
  • त्याच प्रयत्नामुळे आज आम्ही 'हॉस्पिटल' मध्ये आहोत.

0 Comments:

Post a Comment