ईसके सिवा जाना कह‍ाँ? | आगळं! वेगळं !!!

ईसके सिवा जाना कह‍ाँ?

जुन्या चाळीतील मोडकळीस आलेल्या जिन्याच्या खालील
पायरीजवळ लिहिलं होतं "जीना य‍ह‍ाँ", व वरील तुटलेल्या पायरीजवळ लिहिलं होतं "मरना य‍ह‍ाँ"

0 Comments:

Post a Comment