आंबट | आगळं! वेगळं !!!

आंबट

चुक्याची
भाजी
डब्याला
आहे म्हटलं की,

सगळ्यांची तोंडं
"आंबट" का होतात?

0 Comments:

Post a Comment