August 2010 | आगळं! वेगळं !!!

थोडं हसा!

घेलाशेठ पक्का  कंजूष माणूस. त्याची मागील तीन चार दिवसापासून  एक दाढ दुखत होती. पण पैसा खर्च होईल म्हणून तसाच त्रास