जाहिरातींचे दर | आगळं! वेगळं !!!

जाहिरातींचे दर

 सर, रेल्वेच्या ऑफिसमधून फोन आहे, ते म्हणतायत की, जाहिरातींचे दर कमी लावा,
कारण प्रत्येक जाहिरातीसाठी चार-चार शुद्धीपत्रके असतात.

0 Comments:

Post a Comment