अल्टीमेटम लागू | आगळं! वेगळं !!!

अल्टीमेटम लागू


पटेल : नरुभाईला क्लिनचिट, गुप्तभेटीची पेरलेली तीबातमी आणि सर्व पर्याय खुल्लेचा इशारा बरोब्बर जमलं की नाही टायमिंग?
पवार : होय, टायमिंग अचूक जुळलयं खरं. पण त्या महायुतीवाल्यांनी आपल्याला त्यांच्याकडे जागा नाही म्हणून जो गोंधळ घातला,  तो न घालता ते थोडं शांत राहिले असते तर सस्पेन्स अजून वाढला असता.
पटेल : होय त्यांनी शांत रहा आणि पाहाची भूमिका घ्यायला पाहिजे होती खरी, पण नेमकं काय झालं कुणास ठाऊक? माझा सर्व पर्याय खुले आहेतचा बाईट स्क्रीनवर सुरू होता आणि खाली पट्टीमध्ये राष्ट्रवादीला महायुतीत स्थान नाहीची स्ट्रीप पळत होती. सगळाच पचका झाला. बाबा आणि कंपनीच्या पोटात उठणाऱ्या गोळ्याचं परिवर्तन गुदगुल्यात झालं असेल.
पवार : मला ठाऊक आहे ना महायुतीत काय घडलं ते. तेथे फक्त स्वाभिमान आडवा आला, नाहीतर कविवर्य रामदास तर आनंदात तयार होते. आणि बाकीचेही ना ना करते प्यार तुम्हीसे कर बैठे म्हणाले असते.
पटेल : चला कसा का असेना अल्टीमेटम लागू पडला म्हणायचा.
पवार : हो तर, माणिकबाळ बावीस सव्वीसचा डोस प्यायलाच तयार नव्हतं.  गुळण्या करुन बाहेर काढून टाकायचा बेटा. आता डोस कसा गिळतो ते बघावं लागेल. आणि बाबाही पी बाळा काकांच्या हातून एवढा डोस पी बघू माझं शहाणं बाळ ते असं म्हणून आपल्याला डोस पाजायला मदत करतात का ते ही पहावं लागेल.
पटेल : आणि त्यानंतरही डोस प्यायला तयार नसेल तर?
पवार : तर जास्त कडवट लागत असेल असं समजून मग डोस थोडा पातळ करावा लागेल.

* * *

0 Comments:

Post a Comment