'इडियट बॉक्स' | आगळं! वेगळं !!!

'इडियट बॉक्स'

'मुर्खा' सारखे तासनतास
टीव्ही समोर
बसणारे लोक

टिव्ही लाच
'इडियट बॉक्स'
असे का म्हणतात?

0 Comments:

Post a Comment