त्याग | आगळं! वेगळं !!!

त्याग

जगातील कोणत्याही
सर्वात महागडया
गोष्टीबाबतची
बातमी वाचली
की,
माझी
'त्याग'
भावना तीव्रतेने
जागृत होते.

0 Comments:

Post a Comment