ग्राफिटी | आगळं! वेगळं !!!

ग्राफिटी

मी
रोज पहाटे
चार किलोमीटर फिरून येतो.
"गाडीवरुन!"

0 Comments:

Post a Comment