ग्राफिटी | आगळं! वेगळं !!!

ग्राफिटी

सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा विचार
सुतासारखा
सरळ करेन
अशा प्रेमळ निरोपामुळे
सोडून द्यावा लागला.

0 Comments:

Post a Comment