ग्राफिटी | आगळं! वेगळं !!!

ग्राफिटी

मला
"धड पडता"
ही येत नाही
अस
घरच्यांचं म्हणणं
आहे.

0 Comments:

Post a Comment