ग्राफिटी | आगळं! वेगळं !!!

ग्राफिटी

अनेक वर्षापूर्वीच
'तो'
घरात आलेला असूनही

रोज आला म्हणतात
तो
"नळ"

0 Comments:

Post a Comment