ड्राय डे | आगळं! वेगळं !!!

ड्राय डे

=> २०१३ मध्ये पृथ्वीवर सूर्याच्या ऊर्जेमुळे हाहाकार?
  • 'तेरा' क्या होगा '२०१३'?
=> राज्यात उद्यापासून
तीन दिवस 'ड्राय डे'.
  • त्याऐवजी शौकिनांनी 'ड्राय डे' 'फ्राय डे' आणि 'ट्राय डे' साजरा करायला हरकत नाही.

0 Comments:

Post a Comment