'महा'राज युती | आगळं! वेगळं !!!

'महा'राज युती'महा'राज युती

लोकसभेचे रण सोडा
मोदींना दिल्लीत धाडा
'महा'राज युती साठी
उघडा आहे आमचा वाडा

1 Comments: